!!! pozor!!!

19. apríla 2016 Posted by zusstrba

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Novú web.stránku našej školy nájdete na adrese

www.zusstrba.edupage.org

Výberové konanie

15. októbra 2015 Posted by zusstrba

výber. konanie ZUŠ

20. marec 2015 – 40. výročie osamostatnenia ZUŠ Štrba

13. marca 2015 Posted by zusstrba

plagat

Sledujte nás aj na Facebook-u

3. júla 2014 Posted by zusstrba

https://www.facebook.com/ZakladnaUmeleckaSkolaStrba?fref=ts

Rozpis školských poplatkov na školský rok 2015/2016

8. októbra 2013 Posted by zusstrba

 

Výber školného bude prebiehať v dvoch etapách

prvá, za mesiace  september až december ( 4 mesiace)     do 15.10. 2015

druhá, za mesiace január až jún ( 6 mesiacov)   od 2.1.2015 do 31.1.2016

Platby prosím zasielajte výhradne bezhotovostne a to na číslo účtu 1691700253/0200

 

– žiak, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi je od poplatku

oslobodený v jedenom individuálnom a jednom skupinovom odbore

(pozn.: oslobodenie sa   netýka formy vyučovania pre dospelých).

 

Výška školských poplatkov

 

– individuálna forma  ( hudobný odbor)

prípravné štúdium    výška poplatku        5,- € mesačne

základné štúdium       výška poplatku       6,- € mesačne

2. hlavný nástroj        výška poplatku     50,- € mesačne

obligát                             výška poplatku     30,- € mesačne

dospelí nad 25r.           výška poplatku     50,- € mesačne

 

– skupinová forma (výtvarný, alebo tanečný odbor)

prípravné štúdium    výška poplatku         5,- € mesačne

základné štúdium        výška poplatku         5,- € mesačne

druhý  odbor               výška poplatku        30,- € mesačne

dospelí  nad 25r.        výška poplatku         40,- € mesačne

 

 

 

 

 

Nová webová stránka Základnej umeleckej školy v Štrbe

1. decembra 2011 Posted by matj

Vitajte na stránkach Základnej umeleckej školy v Štrbe.

Stránka je momentálne vo vývoji.

Za pochopenie ďakujeme.