Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch od 10. - 14. júna 2019:

Štrba

11. júna 2019 (utorok) od 13:00 hod. do 17:30 hod.

14. júna 2019 (piatok) od 12:30 hod. do 17:00 hod.

-> v budove ZUŠ (trieda hudobnej náuky - č. 5)

Šuňava

10. júna 2019 (pondelok) od 12:30 hod do 17:00 hod.

14. júna 2019 (piatok) od 12:30 hod. do 17:30 hod.

-> elok. pracovisko Šuňava (trieda ZUŠ v ZŠ)

Liptovská Teplička

11. júna 2019 (utorok) od 14:00 hod. do 17:00 hod.

13. júna 2019 (štvrtok) od 14:00 hod do 18:00 hod.

-> elok. pracovisko Liptovská Teplička (zelená budova ZŠ)

 

Prihláška do ZUŠ

Kliknutím na odkaz zobrazíte prihlášku do ZUŠ. Po vyplnení formulár odošlete (tlačidlo Odoslať prihlášku), vyplnenú prihlášku vytlačíte, podpíšte a prinesiete na talentové prijímacie skúšky (nie je to podmienkou, formulár sa môže vypísať priamo aj na talentovej skúške)

Na talentové skúšky sa môžu prihlásiť do hudobného a literárno-dramatického odboru deti vo veku od 6 rokov.

Do tanečného a výtvarného odboru deti od 5 rokov.