Vážení rodičia a žiaci.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu koronavírusu na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR
Vám oznamujeme, že individuálne vyučovanie v Základnej umeleckej škole v Štrbe pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl začína dňa 15. 2. 2021.

S pozdravom

Vaša ZUŠ