Číslo faktúry: 81/2023

Dodávateľ: MADE spol. s. r. o., IČO: 36041688, Adresa sídla: Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet: systémová podpora Urbis

Uhradené: 02.10.2023

Zverejnené: 02.10.2023

Cena: 101,52 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: