Číslo faktúry: 83/2023

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa sídla: Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet: telefón

Uhradené: 04.10.2023

Zverejnené: 04.10.2023

Cena: 40,08 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: