Číslo faktúry: 85/2023

Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, Adresa sídla: Einsteinova 24 851 01 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet: telefón

Uhradené: 19.10.2023

Zverejnené: 19.10.2023

Cena: 28,22 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: