Číslo faktúry: 90/2023

Dodávateľ: Obec Štrba, IČO: 00326615, Adresa sídla: Hlavná 188/67 059 38 Štrba

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet: odvoz komunálneho odpadu

Uhradené: 10.11.2023

Zverejnené: 10.11.2023

Cena: 6,88 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: