Číslo faktúry: 93/2023

Dodávateľ: SALLEX Europe group, s.r.o., IČO: 46809074, Adresa sídla: Mirka Nešpora 6392/65 080 01 Prešov

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet: domena zusstrba.sk, webhosting

Uhradené: 21.11.2023

Zverejnené: 21.11.2023

Cena: 150 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: