Číslo faktúry: 94/2023

Dodávateľ: Papyrus Poprad s.r.o., IČO: 31678238, Adresa sídla: Partizánska 3916 058 01 Poprad

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet: kancelárske potreby

Uhradené: 22.11.2023

Zverejnené: 22.11.2023

Cena: 195,50 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: