Číslo faktúry: 97/2023

Dodávateľ: Základná škola Štrba, IČO: 37876040, Adresa sídla: Ul. školská 168 059 38 Štrba

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet: nájomné za prenájom učebne ZŠ

Uhradené: 28.11.2023

Zverejnené: 28.11.2023

Cena: 400 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: