Číslo faktúry: 99/2023

Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., IČO: 50528041, Adresa sídla: Garbiarska 5 040 01 Košice

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet: výkon zodpovednej osoby 12/2023

Uhradené: 01.12.2023

Zverejnené: 01.12.2023

Cena: 48 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: