Číslo faktúry: 100/2023

Dodávateľ: VSE, a.s., IČO: 44483767, Adresa sídla: Mlynská 31 042 91 Košice

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet: dodávka plynu

Uhradené: 01.12.2023

Zverejnené: 01.12.2023

Cena: 456,60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: