Číslo objednávky: 19/2022

Dodávateľ: Papyrus Poprad s.r.o., IČO: 31678238, Adresa sídla: Partizánska 3916 058 01 Poprad

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: kancelárske potreby

Dátum vystavenia: 21.11.2022

Zverejnené: 21.11.2022

Cena: 330 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: