Číslo objednávky: 21/2022

Dodávateľ: Foxxy Fashion Creations, s.r.o., IČO: 48252280, Adresa sídla: Prejtská 121/138 018 41 Dubnica nad Váhom

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: materiál - TO

Dátum vystavenia: 24.11.2022

Zverejnené: 24.11.2022

Cena: 78 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: