Číslo objednávky: 22/2022

Dodávateľ: ProSchool, s.r.o., IČO: 45649201, Adresa sídla: Kosorín 177 966 24 Kosorín

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: vzdelávanie - pedagogickí zamestnanci

Dátum vystavenia: 24.11.2022

Zverejnené: 24.11.2022

Cena: 392 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: