Číslo objednávky: 23/2022

Dodávateľ: N-COPY, IČO: 48301850, Adresa sídla: Drieňová 16160/1D 821 01 Bratislava 2

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: tonery

Dátum vystavenia: 25.11.2022

Zverejnené: 25.11.2022

Cena: 110 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: