Číslo objednávky: 2/2023

Dodávateľ: RVC Štrba, IČO: 31654502, Adresa sídla: Scherfelova 6 058 01 Poprad

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023

Dátum vystavenia: 16.01.2023

Zverejnené: 16.01.2023

Cena: 44 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: