Číslo objednávky: 5/2023

Dodávateľ: wwworks, s.r.o., IČO: 05155851, Adresa sídla: Toulovcovo nam. 151 57001 Litomysl CZ

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: vrecká do vysavača ETA

Dátum vystavenia: 22.03.2023

Zverejnené: 22.03.2023

Cena: 19,60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: