Číslo objednávky: 7/2023

Dodávateľ: SEVT, a.s., IČO: 31331131, Adresa sídla: Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: školské tlačivá - list bianco s vodot. a ŽK

Dátum vystavenia: 25.05.2023

Zverejnené: 25.05.2023

Cena: 120,30 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: