Číslo objednávky: 9/2023

Dodávateľ: Ledum Kamara, s.r.o., IČO: 48158836, Adresa sídla: Zámocká 30 811 01 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: tonery

Dátum vystavenia: 22.06.2023

Zverejnené: 22.06.2023

Cena: 83,60 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: