Číslo objednávky: 10/2023

Dodávateľ: EXACT Invest, sro, IČO: 51119838, Adresa sídla: Ďurgalova 2 832 91 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: ZZ papierové utierky

Dátum vystavenia: 23.08.2023

Zverejnené: 23.08.2023

Cena: 23,7 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: