Číslo objednávky: 11/2023

Dodávateľ: COM - TRADE, s.r.o., IČO: 36406392, Adresa sídla: Požiarnická 1060/4 03105 Liptovský Mikuláš

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: telefón - SMS Connector

Dátum vystavenia: 08.09.2023

Zverejnené: 08.09.2023

Cena: 50 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: