Číslo objednávky: 14/2023

Dodávateľ: Plotbase,sro, IČO: 45674515, Adresa sídla: Pečnianska 5 85101 Bratislava

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: Roll Up Black - banner

Dátum vystavenia: 22.11.2023

Zverejnené: 22.11.2023

Cena: 49,40 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: