Číslo objednávky: 15/2023

Dodávateľ: PP COMP, s.r.o., IČO: 36782009, Adresa sídla: SNP 142 059 21 Svit

Názov organizácie objednávateľa: Základná umelecká škola, IČO: 37876546, Adresa sídla: Ul. hlavná 143/40 059 38 Štrba

Predmet objednávky: tonery, optický valec

Dátum vystavenia: 27.11.2023

Zverejnené: 27.11.2023

Cena: 250 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Mgr. Marián Šabla DiS. art.
Funkcia zodpovednej osoby:

Poznámka: