Ľudová hudba Šuňavček v školksom roku 2020/2021 obnovila svoju činnosť pod vedením Bc. Jána Hurajta. Vznikla spoluprácou tried p. učiteľky Gulie Kovalchik (akordeón) a Mgr. Daniela Polanského (husle). Otvorením predmetu Kontrabas si Bc. Ján Hurajt vychováva do ľudovej hudby svojich žiakov.