Vážení rodičia,

zápis do ZUŠ sa bude konať 5.9.2022 do 14.9.2022 v čase od 14.00 do 17.30 hod. v hlavnej budove ZUŠ v Štrbe aj na jej elokovaných pracoviskách v Šuňave a Liptovskej Tepličke.

V Štrbe aj s možnosťou prehliadky učební a priestorov školy, expozície výtvarných prác

V Šuňave pri vstupe do ZŠ (druhé dvere naľavo) v triede ZUŠ

V Liptovskej Tepličke - zelená budova ZŠ

Prihlášku do ZUŠ môžete vyplniť aj priamo z domova, a tým si ušetríte čas vypisovaním údajov v ZUŠ na zápise. Nájdete ju na našej stránke: 

  > Online prihláška do ZUŠ <   

Otvoríte si prihlášku a tá Vás presne navedie k vypísaniu potrebných údajov a k odoslaniu do nášho informačného systému IZUŠ. Pri zápise  poviete Vaše meno a my Vám vytlačíme na základe vypísanej prihlášky všetky potrebné už vypísané dokumenty, ktoré len podpíšete. Ak nemáte možnosť vypísať si prihlášku elektronicky, vypíšete ju priamo na zápise.

Kvôli vyplneniu potrebných formulárov sa musí dostaviť na zápis s dieťaťom aj jeden zákonný zástupca dieťaťa. Prísť na zápis  sa dá na ktoromkoľvek pracovisku, ktoré Vám najviac vyhovuje. Účasť na zápise nie je podmienená trvalým bydliskom.

                                                                                                                                                                                                             Mgr. Marián Šabla DiS. art.

                                                                                                                                                                                                                           riad. školy