VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE MALÝ ZUŠKÁRSKY coronART 2021

ZUŠ Štrba na začiatku februára vyhlásila výtvarnú súťaž na tému Všetko zlé je na niečo dobré a uzávierka súťaže bola 5.marca.
Žiaci so svojimi prácami súťažili v dvoch kategóriách:

 • 1.-4. ročník prvej časti primárneho vzdelávania
 • 1.-5 ročník druhej časti primárneho vzdelávania

Na základe odborného hodnotenia, dôkladného posúdenia obsahovej a formálnej stránky výtvarných prác sa odborná porota rozhodla oceniť
finančným príspevkom týchto žiakov prvej kategórie:

 • Bajčičáková Ema
 • Bajčičáková Ela
 • Simová Terézia
 • Bulavová Mariana

Vecné ceny poputujú žiakom:

 • Gregušková Lucia
 • Lednická Amélie
 • Neveloš Nicolas

V druhej kategórii finančný príspevok získali:

 • Halčinová Natália
 • Ondrušová Ema
 • Karabinová Alexandra
 • Kurucová Simona

Z vecných cien sa môžu tešiť:

 • Silvajová Ľubica
 • Pantučková Zina
 • Bulava Matúš
 • Gregušková Alena
 • Chlebovcová Daniela
 • Martonová Ema
 • Kováčová Petra
 • Simová Veronika
 • Zajacová Anna
 • Cardoso Lara

Žiaci si práce zachovajú do otvorenia škôl, kedy budú použité ako súčasť výstavy v budove ZUŠ Štrba. Ceny si prevezmete osobne po dohode s triednym učiteľom.
Ďakujeme za účasť a prajeme veľa ďalších tvorivých chvíľ!