Hudobná skupina Tursers je skupina pôsobiaca na Základnej umeleckej Škole v Štrbe už
tretí rok. Pod vedením pána učiteľa Vinca Jaša skupina vystupovala na rôznych kultúrnych
podujatiach v obci Štrba, ako napríklad Deň matiek, Vianočný program pre seniorov pod
názvom ALARM. V tomto školskom roku 2018/2019 sa v hud. skupine zmenil nielen učiteľ,
ale aj názov skupiny na TURSERS.  Momentálne skupinu vedie pán učiteľ Michal Konečný,
ktorý ju pripravuje na jej ďalšie vystúpenia a to s vlastnými skladbami ale aj prevzatými, ktoré
sú prispôsobené zloženiu hud. skupiny.

 

V školskom roku 2019/2020 kapela ukončila svoju činnosť.

Členom kapely ďakujeme za jej trojročné pôsobenie pod ZUŠ Štrba a prajeme ďalšie hudobné úspechy.