Myšlienku založenia orchestra priviedla riaditeľa ZUŠ Mgr. Mariána Šablu DiS. art. v druhom polroku školského roka 2022/2023, nakoľko v ZUŠ chýbalo zastúpenie väčšieho telesa. Dať žiakom školy nové príležitosti, nové skúsenosti a možnosti pracovať a tvoriť v takom telese. Vyžadovalo si to nájsť vhodné skladby a partitúry.
Hra v orchestri umožňuje vytvárať rôznorodý repertoár spoločnej práce. Upevňuje charakterové vlastnosti detí. Učí žiakov väčšej disciplíne, rozvíja zmysel pre presnosť a spoločné cítenie. Rozvíja rytmické cítenie, presné nástupy- reagovanie na dirigenta a počúvanie sa jeden druhého. Orchester sa skladá zo sláčikových, dychových, rytmických, strunových a klávesových nástrojov.