Pre veľký záujem rodičov, ale aj žiakov bol v Základnej umeleckej škole v Štrbe zriadený v školskom roku 2004/2005 výtvarný odbor. Hneď v prvom roku svojej školskej prevádzky mal 38 žiakov. V šk. roku 2005/2006 bolo vyučovanie VO otvorené aj v elokovanom pracovisku Šuňava (24 žiakov) a následne v roku 2010/2011 v Liptovskej Tepličke (6 žiakov). Žiaci VO sa pod vedením učiteľky Bc. Moniky Vojtekovej svojimi prácami podieľajú na výzdobe našej školy, ako aj priestorov na vyučovanie na elokovaných pracoviskách. Realizujú výzdobu na pódiách koncertných sál, pri rôznych koncertoch a vystúpeniach. Spolupracujú pri výrobe rekvizít, kulís a tematickej dekorácie pre iné odbory školy. VO spolupracuje aj s inými organizáciami, hlavne s Obcou Štrba, ZŠ Štrba. Žiaci uskutočnili niekoľko výstav výtvarných prác a ich diela skrášľovali priestory aj v knižniciach v Štrbe a Šuňave. Pravidelne sa zapájajú do výtvarných súťaží organizovaných Európskym informačným centrom Europe Direct Poprad, rôznymi organizáciami, či umeleckými školami. Absolventi VO sa umiestňujú na popredných priečkach talentových prijímacích skúšok na stredné školy umeleckého smeru. Mnohí žiaci pokračovali v štúdiu na stredných a vysokých školách a dnes svoje výtvarné umenie uplatňujú vo svojom povolaní.