... je pokračovateľkou Ľudovej hudby Štrbianček, ktorá pracovala pri ZUŠ Štrba a sprevádzala DFS Štrbianček počas svojej 20 ročnej existencie. Po osamostatnení detského súboru a odchode zo ZUŠ sa hudba premenovala na Ľudovú hudbu Štrba a pod novým názvom pracuje od šk.r. 2019/2020.  Počas pandemických rokov nemala veľa možností na prezentovanie ľudového umenia. Veríme že sa situácia zlepší a opäť bude môcť ukázať svoj potenciál. Nástrojové obsadenie je už tradične zložené z hudobných nástrojov, ktoré sa vyučujú v našej ZUŠ a používajú sa aj v ľudovej hudbe. Sú to husle, akordeón a kontrabas. Momentálny počet členov je 4.