História umeleckého školstva v obci Štrba sa začala písať v školskom roku 1968/1969. Vznikla tu pobočka Ľudovej školy umenia vo Svite. Vyučovalo sa v provizórnych priestoroch Kultúrneho domu a skupinové vyučovanie prebiehalo v priestoroch "vyšnej školy" (dnešná materská škola). V školskom roku 1971/1972 bola pobočke pridelená stará školská budova (dnešná lekáreň). Bola v zlom technickom stave. Zásluhou prvej vedúcej pobočky, Edity Vejrovej-Harvanovej, sa zrekonštruovala na dôstojný stánok, v ktorom sa podstatne zlepšili podmienky pre prácu učiteľov a žiakov. Významným medzníkom v histórii našej školy bol školský rok 1974/1975. Školská budova po renovácii, dobre výchovno-vzdelávaie výsledky a značný počet žiakov vytvorili predpoklady pre osamostatnenie školy. Prvou riaditeľkou Ľudovej školy umenia v Štrbe bola menovaná dovtedajšia vedúca pobočky Edita Vejrová-Harvanová. V roku 1981 sa stal riaditeľom Jozef Dolný, ktorý po dosiahnutí dôchodkového veku v roku 1989 túto funkciu odovzdal. Do nej bol menovaný Štefan Karhút. Školský rok 1990/1991 sa niesol v znamení pokračujúcich zmien v školstve i celej spoločnosti. Ľudová škola umenia sa premenovala na Základnú umeleckú školu. Budovu školy prevzal pôvodný majiteľ a ZUŠ sa presťahovala do prenajatých priestorov Základnej školy v Štrbe. Dvadsaťročné pôsobenie Štefana Karhúta v pozícii riaditeľa prerušil jeho zhoršený zdravotný stav. Od novembra 2009 bola zriaďovateľom školy poverená riadením MgA. Zlatica Jurišová. Po výberovom konaní sa od augusta 2010 stáva riaditeľom ZUŠ Bc. Ján Hurajt. Prioritou nového riaditeľa bolo nájsť vlastné priestory pre výučbu. V spolupráci so zriaďovateľom, Obcou Štrba, a s jej starostom Michalom Sýkorom sa tento zámer podaril. Po nutnej úprave interiéru bývalého M-klubu školský rok 2011/2012 začala škola v nových priestoroch. Od školského roku 2016/2017 sa stáva novým riaditeľom Mgr. Marián Šabla DiS.art.

Kronika školy:

Úvod,
zabudnuté

Školský rok
2016/2017
Školský rok
2017/2018
Školský rok
2018/2019
Školský rok
2019/2020
Školský rok
2020/2021 
pdf pdf pdf pdf pdf pdf

Kroniku pre základnú umeleckú školu v Štrbe spracovala naša bývala dlhoročná zamestnankyňa, Janka Gavalierová, za čo jej patrí naše poďakovanie ❤️.