Ako druhý odbor v Základnej umeleckej škole bol v školskom roku 1994/1995 otvorený tanečný odbor. Už od začiatku sa špecializuje na výučbu ľudového tanca. Žiaci TO sú zároveň členmi detských folklórnych súborov. V Štrbe je to Detský folklórny súbor Štrbianček a Folklórna skupina mladých Štrbian. V súčasnosti a zároveň aj najdlhšie v tomto odbore pôsobia pedagógovia Jana Doležalová a Ivona Hurajtová. Na elokovanom pracovisku v Šuňave bol TO otvorený v školskom roku 2005/2006 a jeho žiaci tvoria Detský folklórny súbor Šuňavček. V tom istom školskom roku bol otvorený TO aj na elokovanom pracovisku v Liptovskej Tepličke, ktorý fungoval 5 rokov a jeho žiaci tvorili Detský folklórny súbor Turnička. Dnes DFS Turnička funguje vo vlastnej réžii a tanečný odbor na Liptovskej Tepličke otvorený nie je. Žiaci tanečného odboru vystupujú na koncertoch ZUŠ, spolupracujú a vystupujú na podujatiach v obci a taktiež ich môžeme vidieť na rôznych vystúpeniach v okrese a kraji. Svoje tanečné schopnosti prezentujú na okresných, krajských i celoštátnych súťažiach, odkiaľ prinášajú výborné umiestnenia. Predstavili sa aj na viacerých folklórnych festivaloch doma i v zahraničí. Z domácich spomenieme hlavne festivaly "Východná" a "Zamagurské folklórne slávnosti". V zahraničí účinkovali na medzinárodných festivaloch v Českej republike, Poľsku, Bulharsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Srbsku a Čiernej Hore, v Lotyšsku a Ukrajine.

Aktuálne je tanečný odbor v Štrbe pre nedostatok žiakov pozastavený, ale od začiatku šk. roku 2019/2020 je pod. vedením p. učiteľa Vadimíra Plajdičku (Pracovný pomer ukončil k 30.11.2023 zo zdravotných dôvodov) znovu otvorený v Liptovskej Tepličke, a od škol. roku 2021/2022 sa otvorilo prípravné štúdium tanca pre deti predškolského veku MŠ Liptovská Teplička v predmete Hudobno- pohybová príprava.

Okrem ľudového tanca sa na tanečnom odbore začali učíť techniky: Klasického tanca – balet, moderného a scénického tanca, džezového tanca, stepového tanca, Írskeho tanca a stepu, country tance.

V škol. roku 2021/2022 vznikol tanečný súbor URÁNIA, ktorý reprezentuje školu na rôznych regionálnych a celoslovenských súťažiach a vystúpeniach. Spolupracuje pri natáčaní videoklipov s umeleckou agentúrou Pro - Staff - Tárajko a Popletajka .
V škol. roku 2021/2022 sa starší žiaci zúčastnili celoslovenskej tanečnej súťaže „Showtime dance“ , ktorá je aj kvalifikačnou súťažou na Európsky pohár „V4 dance cup“.

Zopár fotiek z našich aktivít: