Ako druhý odbor v Základnej umeleckej škole bol v školskom roku 1994/1995 otvorený tanečný odbor. Už od začiatku sa špecializuje na výučbu ľudového tanca. Žiaci TO sú zároveň členmi detských folklórnych súborov. V Štrbe je to Detský folklórny súbor Štrbianček a Folklórna skupina mladých Štrbian. V súčasnosti a zároveň aj najdlhšie v tomto odbore pôsobia pedagógovia Jana Doležalová a Ivona Hurajtová. Na elokovanom pracovisku v Šuňave bol TO otvorený v školskom roku 2005/2006 a jeho žiaci tvoria Detský folklórny súbor Šuňavček. V tom istom školskom roku bol otvorený TO aj na elokovanom pracovisku v Liptovskej Tepličke, ktorý fungoval 5 rokov a jeho žiaci tvorili Detský folklórny súbor Turnička. Dnes DFS Turnička funguje vo vlastnej réžii a tanečný odbor na Liptovskej Tepličke otvorený nie je. Žiaci tanečného odboru vystupujú na koncertoch ZUŠ, spolupracujú a vystupujú na podujatiach v obci a taktiež ich môžeme vidieť na rôznych vystúpeniach v okrese a kraji. Svoje tanečné schopnosti prezentujú na okresných, krajských i celoštátnych súťažiach, odkiaľ prinášajú výborné umiestnenia. Predstavili sa aj na viacerých folklórnych festivaloch doma i v zahraničí. Z domácich spomenieme hlavne festivaly "Východná" a "Zamagurské folklórne slávnosti". V zahraničí účinkovali na medzinárodných festivaloch v Českej republike, Poľsku, Bulharsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Srbsku a Čiernej Hore, v Lotyšsku a Ukrajine.

Aktuálne je tanečný odbor v Štrbe pre nedostatok žiakov zrušený, ale od začiatku šk. roku 2020/2021 je pod. vedením p. učiteľa Vadimíra Plajdička otvorený v Liptovskej Tepličke.