Milí žiaci.

Aby sme počas týchto neplánovaných prázdnin úplne nezabudli noty, hrať na svoj nástroj, spievať, tancovať a kresliť, prinášame vám možnosť zostať so svojim učiteľom v kontakte cez internet prostredníctvom programu MS Teams. Chcete ho vyskúšať? V niekoľkých krokoch vám ukážeme, ako na to:

Ak pracuješ s počítačom, alebo notebookom:

  1. Choď na web-stránku: https://products.office.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
  1. ... a zo stránky, ktorá sa Ti otvorí si stiahni a nainštaluj aplikáciu do počítača. Po nainštalovaní ju spusť a prihlás sa.

  2. Tvoje prihlasovacie údaje sú: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
    (POZOR!!! meno = TVOJE krstné meno a priezvisko = TVOJE priezvisko 😉 - všetko s malými písmenami a bez diakritiky)
  1. Prvotné prihlasovacie heslo Ti oznámi Tvoj učiteľ a pri prvom prihlásení si ho musíš zmeniť, zapamätať a SAMOZREJME, STAROSTLIVO ZAPÍSAŤ! 

Ak pracuješ s tabletom alebo smartfónom, stiahni si mobilnú aplikáciu pre:

Android na Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=sk

alebo

iOS v Apple app Store:

https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706

Potom sa už len prihlás (rovnako ako na počítači – bod 2), zmeň si heslo (bod 3) a ideš na to. 

 Okrem aplikácie Teams získaš: 

  • Vlastnú ZUŠkársku emailovú adresu (ktorú môžeš používať na prihlasovanie do TEAMS, ale ak chceš, tak aj na mailovanie)
  • Aplikácie balíka MS Office 365 pre žiakov a študentov (online Word, Excel, PowerPoint a kopec ďalších užitočných apiek).

A to všetko úplne zadarmo a po celý čas, kým budeš žiakom ZUŠ Štrba.

Už využívaš MS TEAMS pod iným kontom?

Ak už používaš TEAMS s kontom, ktoré si dostal (napríklad v základnej škole), stačí ak nám pošleš e-mailovú adresu, pod ktorou si v TEAMS prihlásený(á).
My Ťa pridáme ako hosťa.

Veríme, že Ti MS Teams prinesie veľa možností na vzdialené vyučovanie, ale aj zábavy pri komunikácii s Tvojim učiteľom a spolužiakmi ;o)

Stručnú príručku ako používať aplikáciu TEAMS, si môžeš pozrieť a stiahnuť TU.

Tvoja ZUŠka 😉

Vážení rodičia a žiaci.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu koronavírusu na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR
Vám oznamujeme, že individuálne vyučovanie v Základnej umeleckej škole v Štrbe pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl začína dňa 15. 2. 2021.

S pozdravom

Vaša ZUŠ

Vážení rodičia.

Základná umelecká škola v Štrbe Ul. hlavná 143/40 a jej elokované pracoviská na Šuňave a v Lipt. Tepličke, Vám ponúka pre Vaše deti umelecké vzdelanie a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno dramatickom odbore. 

Hudobný odbor: Hra na nástroji- klavír, keyboard, akordeón, husle, flauta,- zobcová, gitara, spev a bicie nástroje( nové predmety) + hudobná náuka povinná pre všetky predmety a ročníky. Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má:

  1. polrok 2x po 45 minút. Predmet: Hudobná náuka+ 1x v týždni 25 minút. Predmet: Hra na nástroji
  2. polrok 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hudobná náuka + 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hra na nástroji

 

Tanečný odbor: vyučuje sa - tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, džezový tanec, klasický tanec, hudobno- pohybová výchova, súborová práca,

Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 2x týždenne po 45 minút . Predmet: Tanečná príprava

 

Výtvarný odbor: vyučuje sa - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovacie práce s materiálom

 Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 1x týždenne 90 minút/ s prestávkou/.

 

Literárno dramatický odbor: vyučuje sa - prípravná dramatická výchova, dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, prednes, pohyb, práca v súbore

 

Za štúdium v ZUŠ sa platí školné, výšku ktorého určuje jej zriaďovateľ, t.j. Obecný úrad v Štrbe.

1.a/ INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE:  
  – prípravné štúdium  7,-€ mesačne
  – hlavný nástroj    8,-€ mesačne
  – druhý hlavný nástroj   50,-€ mesačne
  – druhý vedľajší nástroj, obligát 9,-€ mesačne
  – dospelí nad 25. r  50,-€ mesačne
1.b/ SKUPINOVÉ VYUČOVANIE:  
  – prípravné štúdium 7,-€ mesačne
  – riadne štúdium 7,-€ mesačne
  – každý ďalší skupinový odbor  30,-€ mesačne
  – dospelí nad 25.r  40,-€ mesačne

2.a/    Zmena termínu a formy  platby:    nie mesačne, ale v dvoch platbách.

                     prvá platba v termíne  do 15. 9.  za prvé 4 mesiace školského roka

                     druhá v termíne od 1. 1. do 15. 2.  za ostatných 6 mesiacov školského roka

                     a výhradne bezhotovostne na bankový účet školy: SK79 0200 0000 0016 9170 0253.

2.b/    Ak žiak navštevuje viac odborov, na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa umožníme platby aj mesačnou formou, okrem decembrovej platby, ktorá musí byť uhradená už v novembri.

3.a/  Od poplatku je žiak oslobodený, ak zákonný zástupca predloží doklad o poberaní dávky  v hmotnej núdzi.

3.b/  ktorý navštevuje výučbu hry na akordeóne a to počas prvých štyroch rokov výučby.

                                                                    Tešíme sa na Vás.    ZUŠ  Štrba

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 (ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008)