Milí žiaci.

Aby sme počas týchto neplánovaných prázdnin úplne nezabudli noty, hrať na svoj nástroj, spievať, tancovať a kresliť, prinášame vám možnosť zostať so svojim učiteľom v kontakte cez internet prostredníctvom programu MS Teams. Chcete ho vyskúšať? V niekoľkých krokoch vám ukážeme, ako na to:

Ak pracuješ s počítačom, alebo notebookom:

  1. Choď na web-stránku: https://products.office.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
  1. ... a zo stránky, ktorá sa Ti otvorí si stiahni a nainštaluj aplikáciu do počítača. Po nainštalovaní ju spusť a prihlás sa.

  2. Tvoje prihlasovacie údaje sú: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
    (POZOR!!! meno = TVOJE krstné meno a priezvisko = TVOJE priezvisko 😉 - všetko s malými písmenami a bez diakritiky)
  1. Prvotné prihlasovacie heslo Ti oznámi Tvoj učiteľ a pri prvom prihlásení si ho musíš zmeniť, zapamätať a SAMOZREJME, STAROSTLIVO ZAPÍSAŤ! 

Ak pracuješ s tabletom alebo smartfónom, stiahni si mobilnú aplikáciu pre:

Android na Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=sk

alebo

iOS v Apple app Store:

https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706

Potom sa už len prihlás (rovnako ako na počítači – bod 2), zmeň si heslo (bod 3) a ideš na to. 

 Okrem aplikácie Teams získaš: 

  • Vlastnú ZUŠkársku emailovú adresu (ktorú môžeš používať na prihlasovanie do TEAMS, ale ak chceš, tak aj na mailovanie)
  • Aplikácie balíka MS Office 365 pre žiakov a študentov (online Word, Excel, PowerPoint a kopec ďalších užitočných apiek).

A to všetko úplne zadarmo a po celý čas, kým budeš žiakom ZUŠ Štrba.

Už využívaš MS TEAMS pod iným kontom?

Ak už používaš TEAMS s kontom, ktoré si dostal (napríklad v základnej škole), stačí ak nám pošleš e-mailovú adresu, pod ktorou si v TEAMS prihlásený(á).
My Ťa pridáme ako hosťa.

Veríme, že Ti MS Teams prinesie veľa možností na vzdialené vyučovanie, ale aj zábavy pri komunikácii s Tvojim učiteľom a spolužiakmi ;o)

Stručnú príručku ako používať aplikáciu TEAMS, si môžeš pozrieť a stiahnuť TU.

Tvoja ZUŠka 😉

Vážení rodičia a žiaci.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu koronavírusu na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR
Vám oznamujeme, že individuálne vyučovanie v Základnej umeleckej škole v Štrbe pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl začína dňa 15. 2. 2021.

S pozdravom

Vaša ZUŠ

Vážení rodičia.

Základná umelecká škola v Štrbe Ul. hlavná 143/40 a jej elokované pracoviská na Šuňave a v Lipt. Tepličke, Vám ponúka pre Vaše deti umelecké vzdelanie a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno dramatickom odbore. 

Hudobný odbor: Hra na nástroji- klavír, keyboard, akordeón, husle, flauta,- zobcová, gitara, spev a bicie nástroje( nové predmety) + hudobná náuka povinná pre všetky predmety a ročníky. Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má:

  1. polrok 2x po 45 minút. Predmet: Hudobná náuka+ 1x v týždni 25 minút. Predmet: Hra na nástroji
  2. polrok 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hudobná náuka + 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hra na nástroji

 

Tanečný odbor: vyučuje sa - tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, džezový tanec, klasický tanec, hudobno- pohybová výchova, súborová práca,

Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 2x týždenne po 45 minút . Predmet: Tanečná príprava

 

Výtvarný odbor: vyučuje sa - kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovacie práce s materiálom

 Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 1x týždenne 90 minút/ s prestávkou/.

 

Literárno dramatický odbor: vyučuje sa - prípravná dramatická výchova, dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, prednes, pohyb, práca v súbore

 

Za štúdium v ZUŠ sa platí školné, výšku ktorého určuje jej zriaďovateľ, t.j. Obecný úrad v Štrbe.

1.a/ INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE:  
  – prípravné štúdium  7,-€ mesačne
  – hlavný nástroj    8,-€ mesačne
  – druhý hlavný nástroj   50,-€ mesačne
  – druhý vedľajší nástroj, obligát 9,-€ mesačne
  – dospelí nad 25. r  50,-€ mesačne
1.b/ SKUPINOVÉ VYUČOVANIE:  
  – prípravné štúdium 7,-€ mesačne
  – riadne štúdium 7,-€ mesačne
  – každý ďalší skupinový odbor  30,-€ mesačne
  – dospelí nad 25.r  40,-€ mesačne

2.a/    Zmena termínu a formy  platby:    nie mesačne, ale v dvoch platbách.

                     prvá platba v termíne  do 15. 9.  za prvé 4 mesiace školského roka

                     druhá v termíne od 1. 1. do 15. 2.  za ostatných 6 mesiacov školského roka

                     a výhradne bezhotovostne na bankový účet školy: SK79 0200 0000 0016 9170 0253.

2.b/    Ak žiak navštevuje viac odborov, na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa umožníme platby aj mesačnou formou, okrem decembrovej platby, ktorá musí byť uhradená už v novembri.

3.a/  Od poplatku je žiak oslobodený, ak zákonný zástupca predloží doklad o poberaní dávky  v hmotnej núdzi.

3.b/  ktorý navštevuje výučbu hry na akordeóne a to počas prvých štyroch rokov výučby.

                                                                    Tešíme sa na Vás.    ZUŠ  Štrba

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 (ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008)

 

Vážení rodičia,

zápis do ZUŠ sa bude konať 6.9.2021 do 10.9.2021 v čase od 13.00 do 17.00 hod. v hlavnej budove ZUŠ v Štrbe a na jej elokovaných pracoviskách v Šuňave a Liptovskej Tepličke.

V Štrbe aj s možnosťou prehliadky učební a priestorov školy, expozície výtvarných prác

V Šuňave pri vstupe do ZŠ (druhé dvere naľavo) v triede ZUŠ

V Liptovskej Tepličke - zelená budova ZŠ

Prihlášku do ZUŠ môžete vyplniť aj priamo z domova, a tým si ušetríte čas vypisovaním údajov v ZUŠ na zápise. Nájdete ju na našej stránke: 

  > Online prihláška do ZUŠ <   

Otvoríte si prihlášku a tá Vás presne navedie k vypísaniu potrebných údajov a k odoslaniu do nášho informačného systému IZUŠ. Pri zápise  poviete Vaše meno a my Vám vytlačíme na základe vypísanej prihlášky všetky potrebné už vypísané dokumenty, ktoré len podpíšete. Ak nemáte možnosť vypísať si prihlášku elektronicky, vypíšete ju priamo na zápise.

Kvôli vyplneniu potrebných formulárov sa musí dostaviť na zápis s dieťaťom aj jeden zákonný zástupca dieťaťa. Prísť na zápis  sa dá na ktoromkoľvek pracovisku, ktoré Vám najviac vyhovuje. Účasť na zápise nie je podmienená trvalým bydliskom.

                                                                                                                                                                                                             Mgr. Marián Šabla DiS. art.

                                                                                                                                                                                                                           riad. školy