Milí žiaci.

Aby sme počas týchto neplánovaných prázdnin úplne nezabudli noty, hrať na svoj nástroj, spievať, tancovať a kresliť, prinášame vám možnosť zostať so svojim učiteľom v kontakte cez internet prostredníctvom programu MS Teams. Chcete ho vyskúšať? V niekoľkých krokoch vám ukážeme, ako na to:

Ak pracuješ s počítačom, alebo notebookom:

 1. Choď na web-stránku: https://www.office.com/?omkt=sk-SK a klini na „Prihlásiť sa“
 2. Tvoje prihlasovacie údaje sú: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  (POZOR!!! meno = TVOJE krstné meno a priezvisko = TVOJE priezvisko 😉 
 1. Prvotné prihlasovacie heslo Ti oznámi Tvoj učiteľ a pri prvom prihlásení si ho musíš zmeniť, zapamätať a SAMOZREJME, STAROSTLIVO ZAPÍSAŤ! 
 1. Klikni na tento odkaz:
  https://products.office.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

... a zo stránky, ktorá sa Ti otvorí si stiahni a nainštaluj aplikáciu do počítača (na tejto stránke nemusíš zadávať emailovú adresu). 

 1. Po nainštalovaní spusti Teams, prihlás sa s rovnakou mailovou adresou (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) a s novým heslom a môžeš aplikáciu používať 😉 

Ak pracuješ s tabletom alebo smartfónom, stiahni si mobilnú aplikáciu pre:

Android na Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=sk

alebo

iOS v Apple app Store:

https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706

Potom sa už len prihlás (rovnako ako na počítači – bod 2), zmeň si heslo (bod 3) a ideš na to. 

Okrem aplikácie Teams získaš: 

 • Vlastnú ZUŠkársku emailovú adresu (ktorú môžeš používať na prihlasovanie do TEAMS, ale ak chceš, tak aj na mailovanie)
 • Aplikácie balíka MS Office 365 pre žiakov a študentov (online Word, Excel, PowerPoint a kopec ďalších užitočných apiek).

A to všetko úplne zadarmo a po celý čas, kým budeš žiakom ZUŠ Štrba.

Veríme, že Ti MS Teams prinesie veľa možností na vzdialené vyučovanie, ale aj zábavy pri komunikácii s Tvojim učiteľom a spolužiakmi ;o)

Stručnú príručku ako používať aplikáciu TEAMS, si môžeš pozrieť a stiahnuť TU.

Tvoja ZUŠka 😉

Vážení rodičia.

Základná umelecká škola v Štrbe Ul. hlavná 143/40 a jej elokované pracoviská na Šuňave a v Lipt. Tepličke, Vám ponúka pre Vaše deti umelecké vzdelanie a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno dramatickom odbore. 

Hudobný odbor: Hra na nástroji- klavír, keyboard, akordeón, husle, flauta,- zobcová, gitara, spev a bicie nástroje( nové predmety) + hudobná náuka povinná pre všetky predmety a ročníky. Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má:

 1. polrok 2x po 45 minút. Predmet: Hudobná náuka+ 1x v týždni 25 minút. Predmet: Hra na nástroji
 2. polrok 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hudobná náuka + 1x týždenne 45 minút. Predmet: Hra na nástroji

 

Tanečný odbor: vyučuje sa- tanečná príprava, tanečná prax, ľudový tanec, džezový tanec, klasický tanec, hudobno- pohybová výchova, súborová práca,

Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 2x týždenne po 45 minút . Predmet: Tanečná príprava

 

Výtvarný odbor: vyučuje sa- kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovacie práce s materiálom

 Vyučovanie v 1. ročníku základnej školy t.j.  prípravné štúdium v ZUŠ má: 1x týždenne 90 minút/ s prestávkou/.

 

Literárno dramatický odbor: Pre školský rok 2019/2020 je tento odbor pozastavený pre nedostatok žiakov.

 

Za štúdium v ZUŠ sa platí školné, výšku ktorého určuje jej zriaďovateľ, t.j. Obecný úrad v Štrbe.

 1. a/ individuálne vyučovanie - prípravné štúdium                                 5€ mesačne

                        individuálne vyučovanie – hlavný nástroj                                               6€ mesačne

                        individuálne vyučovanie – druhý hlavný nástroj                                  50€ mesačne

                        individuálne vyučovanie – druhý vedľajší nástroj, obligát                  9€ mesačne     

                        individuálne vyučovanie – dospelí nad 25. r                                          50€ mesačne

 1. b/    skupinové vyučovanie – prípravné štúdium                                            5€ mesačne

                          skupinové vyučovanie – riadne  štúdium                                                 5€ mesačne

                          skupinové vyučovanie – každý ďalší skupinový odbor                         30€ mesačne

                          skupinové vyučovanie – dospelí nad 25.r                                               40€ mesačne

           2.a/    Zmena termínu a formy  platby:    nie mesačne, ale v dvoch platbách.

                     prvá platba v termíne  do 15. 9.  za prvé 4 mesiace školského roka

                     druhá v termíne od 1. 1. do 15. 2.  za ostatných 6 mesiacov školského roka

                    a výhradne bezhotovostne na bankový účet školy: SK79 0200 0000 0016 9170 0253.

          2.b/    Ak žiak navštevuje viac odborov, na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa umožníme platby aj mesačnou formou, okrem decembrovej platby, ktorá musí byť uhradená už v novembri.

          3.a/  Od poplatku je žiak oslobodený, ak zákonný zástupca predloží doklad o poberaní dávky  v hmotnej núdzi.

          3.b/  ktorý navštevuje výučbu hry na akordeóne a to počas prvých štyroch rokov výučby.

                                                                    Tešíme sa na Vás.    ZUŠ  Štrba

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018 (ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008)

 

Informácie a pokyny pre rodičov, ktorí sa chystajú prihlásiť svoje dieťa do Základnej umeleckej školy v Štrbe a jej elokovaných pracovísk, ale aj pre rodičov, ktorých deti ZUŠ navštevujú.

VÁŽENÍ RODIČIA.

Na našej web-stránke získate informácie o štúdiu, o škole, prehľad o súťažiach, koncertoch, vystúpeniach, platbách, tlačivá na stiahnutie, prihlášku do ZUŠ s prepojením na informačný systém školy: izus.sk, novinky a mnoho ďalších informácií.

Ako postupovať, ak chcem prihlásiť svoje dieťa do základnej umeleckej školy:

1. Vyplňte elektronickú prihlášku do ZUŠ

Prihlášku je možné odoslať do informačného systému ZUŠ od 15. mája 2020 do 31. júla 2020. Kliknutím na nasledujúci odkaz zobrazíte prihlášku:

  > Online prihláška do ZUŠ <  

Po vyplnení formulár odošlete tlačidlom "Odoslať prihlášku".

2. Vyplnenú prihlášku vytlačte a podpísanú prineste na talentové prijímacie skúšky
(Nie je to podmienkou, formulár sa môže vytlačiť a podpísať aj priamo na talentovej skúške).

Informácie k talentovým skúškam:

 • Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 5. septembra 2020. Riaditeľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia , odbory a miesto (Štrba, Šuňava, L. Teplička). Základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej školy, obecnom rozhlase a verejne dostupnom mieste.
 • Na talentovej skúške je potrebný aspoň jeden z rodičov, nakoľko musí vyplniť tlačivo (Súhlas so spracovaním osobných údajov a Čestné vyhlásenie) + R.Č. dieťaťa ako povinný údaj do informačného systému ZUŠ.
 • Na talentové skúšky sa môžu uchádzači prihlásiť do hudobného a literárno-dramatického odboru od 6 rokov, do tanečného a výtvarného odboru od 5 rokov, (dovŕšenie 5 roku dieťaťa do 31. decembra 2019). Horná hranica veku na prijatie do ZUŠ nie je stanovená.
Kritéria na prijatie do hudobného odboru a tanečného odboru:

      ♫  vytlieskanie zadaného rytmu /uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska/ tanečný aj podupy
      ♫  hudobné cítenie / uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny/
      ♫  spev pripravených piesní / 2 ľubovoľné piesne rôzneho charakteru/ tanečný aj chôdza po kruhu so spevom
      ♫  u starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Kritéria na prijatie do výtvarného odboru:

      ☼  nákres postavy
      ☼  nákres zvieratka
      ☼  rozoznávanie základných farieb

Kritéria na prijatie do literárno dramatického odboru:

     ֍  recitácia krátkej básne
     ֍  dramatizácia textu
     ֍  znázornenie etudy (jazda autom, plávanie, jazda na koni)

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Komisia vyhodnotí výkon žiaka známkami a zapíše do protokolu výsledok prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí Vám bude odoslané na Váš email, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť v ZUŠ u riaditeľa školy nasledujúci týždeň po talentových skúškach.