Najmladším odborom Základnej umeleckej školy v Štrbe je literárno-dramatický odbor, ktorý vznikol v roku 2005. Jeho prvou učiteľkou bola pani Marta Hybenová a po nej pani Anna Gavalierová.

V školskom roku 2012/2013 odbor viedla Mgr. Janka Teťáková a v súčasnosti je vedúcou literárno-dramatického odboru Mgr. Jana Pohlodová. 

Napriek krátkemu trvaniu sa žiaci a žiačky tohto odboru stali pravidelnou súčasťou kultúrnych podujatí v našej obci a dosiahli výrazné úspechy aj na okresných súťažiach. 

Spolupracujú aj s ostatnými odbormi v škole - moderujú koncerty a podujatia organizované školou, v spolupráci s výtvarným odborom tvoria kostýmy a kulisy k divadelným hrám. Úzko spolupracujú aj s Obcou Štrba, Základnou a Materskou školou v Štrbe.