Najmladším odborom Základnej umeleckej školy v Štrbe je literárno-dramatický odbor, ktorý vznikol v roku 2005. Jeho prvou učiteľkou bola pani Marta Hybenová a po nej pani Anna Gavalierová. V školskom roku 2012/2013 odbor viedla Mgr. Janka Teťáková a v súčasnosti je vedúcou literárno-dramatického odboru Mgr. Jana Pohlodová (momentálne na materskej dovolenke. Zastupuje: Mgr. Marta Tomková). Napriek krátkemu trvaniu sa žiaci a žiačky tohto odboru stali pravidelnou súčasťou kultúrnych podujatí v našej obci a dosiahli výrazné úspechy aj na okresných súťažiach. Spolupracujú aj s ostatnými odbormi v škole - moderujú koncerty a podujatia organizované školou, v spolupráci s výtvarným odborom tvoria kostýmy a kulisy k divadelným hrám. Úzko spolupracujú aj s Obcou Štrba, Základnou a Materskou školou v Štrbe.

"Je v Štrbe jedna pekná škola, čo ju ZUŠ-kou každý volá.
Sú v nej hudobníci malí, keby mohli, len by hrali.
Maľujú tam, vyrábajú, na tvári vždy úsmev majú.
Divadielko, zábava, kto z vás ešte zaháľa?
Keď tancuješ, spievaš rád, príď k nám aj ty, kamarát!"

Literárno-dramatický odbor ako jeden zo štyroch odborov, ktoré sa v našej škole vyučujú, je iste neopakovateľný - deti vďaka nemu prežívajú svoju obľúbenú rozprávku na vlastnej koži. Odrazu sú priamo postavičkou z čítaného príbehu, majú úžasný kostým a hovoria inou rečou. Ak radi recitujú a chceli by byť ako slávni herci či moderátori v telke ???? alebo túžia rozvíjať svoje recitačné a herecké schopnosti zatiaľ len v kolektíve kamarátov zo školy, zažívať s nimi kopec dobrodružstiev a zábavy, literárno-dramatický odbor je určený práve pre nich...
Na hodinách literárno-dramatickej výchovy sa žiaci veľa hrajú, učia sa správne vyslovovať neposlušné hlásky a slová, vytvárajú divadielka a výborne sa zabávajú. V ostatných rokoch sa činnosť odboru zamerala najmä na účinkovanie na podujatiach školy či obce – Vianoce, Deň matiek, koncerty ZUŠ. Príležitostí vystúpiť a ukázať sa je počas roka neúrekom. Tak hor sa do práce!
Už teraz sa na vás všetkých veľmi tešíme!