... vznikla iba pred rokom, v šk. r. 2020/2021, no so žiakmi mala už aj prvé vystúpenia. Prvým bolo nahrávanie Vianočných kolied pre obecnú televíziu v L. Tepličke, v rodnom dome Mons. ThDr. Štefana Náhalku. Naposledy vystúpili pri príležitosti udeľovania cien „ Najlepší športovec L. Tepličky za rok 2021.“   V začiatkoch jej významne pomohla aj Základná Škola, ktorá pre jej potreby zakúpila kontrabas, ktorý aj aktívne využíva.  Dúfame, že do hudby zavítajú aj ďalší mladí huslisti, kontrabasisti a akordeónisti, aby vytvorili novú tradíciu detskej ľudovej hudby v Liptovskej Tepličke. Momentálny počet členov 5.