... je pokračovateľkou Ľudovej hudby Šuňavček, ktorá pracovala pri ZUŠ Štrba pobočka Šuňava a sprevádzala DFS Šuňavček niečo vyše desať rokov. Po skončení činnosti detského súboru sa hudba premenovala na Ľudovú hudbu Šuňava a pod novým názvom pracuje od šk.r. 2019/2020. V ľudovej hudbe sa vystriedalo niekoľko šikovných mladých huslistov, akordeónistov a kontrabasistov zo Šuňavy, ktorí sa aj po skončení účinkovania v tejto hudbe venujú muzicírovaniu v rôznych súboroch v obci, ale aj mimo nej. Momentálny počet členov je 8.