Hudobná skupina Alarm & Daj pokoj teraz a v súčasnosti funguje táto kapela pod názvom Brnkáči. Skladby pre hudobné skupiny komponuje učiteľ prevažne sám,
ale snaží sa do tvorby zapojiť aj deti.

    Brnkáči      


Z Histórie: Hudobná skupina "Daj pokoj teraz"

Ako ste si mohli všimnúť, naša skupina má veľmi netradičný názov. Daj pokoj teraz vznikla náhodne. Jedného dňa niekto zo žartu povedal, že si urobíme kapelu a sme na svete. Naša hud. skupina pracuje pod vedením p. uč. Vincenta Jaša . ZUŠ Štrba má elokované pracovisko v Šuňave a tam je naše pôsobisko. Náš špecifický názov vznikol bývalým členom, ktorý už v kapele nehrá. Väčšinu našich skladieb vymyslel pán učiteľ a spoločne sme ich doladili podľa nášho gusta. Členovia Daj pokoj teraz boli rôzni, ale naše finálne zoskupenie nám všetkým vyhovuje. Našou prvou oficiálnou piesňou je Školička, ktorá bola našou prvou skladbou a preto ju stále hráme ako našu hymnu. Technológia a nástroje našej skupiny sa postupom času vyvinuli do terajšej formy. Naša kapela sa momentálne skladá z dvoch speváčok (Nata Meggie), jednej sólovej gitary(Debby), jednej akustickej gitary (Tini) , jednej basovej gitary (Sebi) a bicích (Ness).Leaderom našej skupiny je náš najstarší člen Tini.