• Mgr. Marián Šabla DiS. art., akordeón, keyboard, riad. školy
 • Mgr. Daniel Polanský DiS. art., husle
 • Vincent Jaš, gitara
 • Mgr. Zuzana Kubošiová, spev, hudobná náuka, klavír
 • Leóna Zentková, gitara
 • Gulia Kovalchik, akordeón, keyboard
 • Mgr. Jaroslav Dilský, zobcová flauta
 • Tímea Reichelová DiS. art., zobcová flauta, priečna flauta, hudobná náuka
 • Henrieta Erdziaková, klavír
 • Edita Rydlová, klavír
 • Bc. Ján Hurajt, ľudové nástroje, ľud. hudba, kontrabas, husle
 • Vladimír Plajdičko, tanec - pracovný pomer ukončil k 30.11.2023 zo zdravotných dôvodov
 • Mgr. art. Ladislav Galko, výtvarný odbor
 • Mgr. Jana Pohlodová LDO - momentálne na materskej dovolenke. Zastupuje: Mgr. Marta Tomková

Nepedagogickí zamestnanci

 • Žaneta Macková, ekonómka
 • Mária Nejtušiaková, P a M
 • Mgr. Jana Pohlodová, Hospodárka školy - administratívny pracovník školy (momentálne na materskej dovolenke. Zastupuje: Vladimír Plajdičko)
 • Janka Garajová – upratovačka
 • Vlastimil Papež - kurič, údržbár
 • Juraj Macko - administrátor web stránky školy, grafický dizajn