• Mgr. Marián Šabla DiS. art., akordeón, keyboard, riad. školy
 • Mgr. Daniel Polanský DiS. art., husle
 • Vincent Jaš, gitara
 • Mgr. Zuzana Kubošiová, spev, hudobná náuka, klavír
 • Michal Konečný, gitara
 • Mgr. Martin Skuban DiS. art., gitara
 • Gulia Kovalchik, akordeón, keyboard
 • Mgr. Jaroslav Dilský , zobcová flauta
 • Henrieta Erdziaková, klavír
 • Edita Rydlová, klavír
 • Bc. Ján Hurajt, ľudové nástroje ,ľud. hudba, kontrabas, husle
 • Vladimír Plajdičko, tanec
 • Mgr. Marika Papež VO
 • Mgr. Jana Pohlodová LDO

Nepedagogickí zamestnanci

 • Žaneta Macková, ekonómka
 • Mária Nejtušiaková, P a M
 • Mgr. Jana Pohlodová, Hospodárka školy- administratívny pracovník školy
 • Janka Garajová – upratovačka
 • Vlastimil Papež - kurič, údržbár
 • Juraj Macko - administrátor web stránky školy, grafický dizajn

Organizačná štruktúra školy