Vážení rodičia.

Nakoľko sa blíži termín uzatvorenia zdaňovacieho obdobia za rok 2020, prosíme Vás o príspevok 2% z dane pre Základnú umeleckú školu Štrba. Váš príspevok bude použitý pre zlepšenie materiálneho, technického a nástrojového vybavenia pre Vaše deti.

Podporíte tým ďalšie možnosti skvalitnenia výučby a prípravy našich žiakov vo všetkých umeleckých odboroch, ktoré naša škola ponúka.
Ďalšie informácie a tlačivá na stiahnutie nájdete pod plagátom.

 

 

V súbore na odkaze nižšie nájdete predvyplnené tlačivo na poukázanie dane s údajmi nášho občianskeho združenia „Malý umelec“:

TLAČIVO K POUKÁZANIU 2% Z DANE - MALÝ UMELEC

Vopred Vám ďakujeme za Váš príspevok.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2 % z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti