Aktualizačné vzdelávanie

Dátum zverejnenia: 31.03.2020
Kategória: Oznamy Ročník: 2020

Dňa 2.3.2020 prebehlo Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v zmysle § 57 ods. 1 pism b) zákona č. 138/2019 Z.z.

Pod názvom : Komplexné preškolenie pedagogického zboru na IS IZUS v rozsahu 10 hodín.