Zmluvy

ID Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
26 1/2022 2022 revízia elektrických zariadení neuvedená € 11.08.2022 EZ Control s.r.o. Súbor na stiahnutie
25 1/2021 2021 Poskytovanie verejných služieb 40,60 € 26.05.2021 Slovak Telekom, a.s. Súbor na stiahnutie
24 3/2020 2020 kontrabas zn.Leonardo basic LB-112 913,80 € 13.10.2020 ZŠ a MŠ Štefana Náhalku Súbor na stiahnutie
22 2/2020 2020 spracovanie archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov prevádzkovateľa sprostredkovateľom 288 € 28.09.2020 Archív Tatry, s.r.o Súbor na stiahnutie
21 1/2020 2020 systémová podpora 90 € 08.04.2020 MADE spol. s. r. o. Súbor na stiahnutie
19 8/2019 2019 administrácia web.sídla a graf.dizajn 7,00 € 03.12.2019 Juraj Macko - XXL services
17 7/2019 2019 poistné žiakov 129,60 € 05.12.2019 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa,a.s. Súbor na stiahnutie
16 6/2019 2019 stravovacie služby 3,13 € 13.11.2019 ZŠ s MŠ Šuňava - ŠJ Súbor na stiahnutie
14 5/2019 2019 nájom priestorov 500 € 19.09.2019 ZUŠ ŠTRBA Súbor na stiahnutie
13 4/2019 2019 systémová podpora 80 € 18.09.2019 MADE spol. s. r. o. Súbor na stiahnutie
12 3/2019 2019 pracovná zdravotná služba 300 € 16.09.2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o Súbor na stiahnutie
11 2/2019 2019 sponzorstvo formou poskytnutého finančného darku 300 € 20.05.2019 BIOFARMA Šuňava PD Súbor na stiahnutie
10 1/2019 2019 sponzorstvo formou poskytnutého daru do tomboly 30 € 10.06.2019 AB LINE, s.r.o. Súbor na stiahnutie
9 5a/5b/2018 2018 riadiaci a informačný systém 600 € 29.03.2018 Senzio s.r.o.
8 9/2018 2018 Platobné podmienky na syst. podporu 280,00 € 02.05.2018 MADE spol. s. r. o.
7 8/2018 2018 Poskytovanie verejných služieb 35,00 € 26.04.2018 Slovak Telekom, a.s.
6 7/2018 2018 Doplnkové dôchodkové sporenie 6,64 / zamestnanec € 13.04.2018 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
5 2/2018 2018 Výpožička HN 1300,00 € 13.03.2018 Obec Liptovská Teplička
4 3/2018 2018 Výpožička HN neuvedená € 13.03.2018 Obec Šuňava
3 1/2018 2018 odvoz komunálneho odpadu 3,30 / jeden odvoz € 15.01.2018 Obec Štrba