Zmluvy

ID Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
16 6/2019 2019 stravovacie služby 3,13 € 13.11.2019 ZŠ s MŠ Šuňava - ŠJ Súbor na stiahnutie
14 5/2019 2019 nájom priestorov 500 € 19.09.2019 ZUŠ ŠTRBA Súbor na stiahnutie
13 4/2019 2019 systémová podpora 80 € 18.09.2019 MADE spol. s. r. o. Súbor na stiahnutie
12 3/2019 2019 pracovná zdravotná služba 300 € 16.09.2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o Súbor na stiahnutie
11 2/2019 2019 sponzorstvo formou poskytnutého finančného darku 300 € 20.05.2019 BIOFARMA Šuňava PD Súbor na stiahnutie
10 1/2019 2019 sponzorstvo formou poskytnutého daru do tomboly 30 € 10.06.2019 AB LINE, s.r.o. Súbor na stiahnutie
9 5a/5b/2018 2018 riadiaci a informačný systém 600 € 29.03.2018 Senzio s.r.o.
8 9/2018 2018 Platobné podmienky na syst. podporu 280,00 € 02.05.2018 MADE spol. s. r. o.
7 8/2018 2018 Poskytovanie verejných služieb 35,00 € 26.04.2018 Slovak Telekom, a.s.
6 7/2018 2018 Doplnkové dôchodkové sporenie 6,64 / zamestnanec € 13.04.2018 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
5 2/2018 2018 Výpožička HN 1300,00 € 13.03.2018 Obec Liptovská Teplička
4 3/2018 2018 Výpožička HN neuvedená € 13.03.2018 Obec Šuňava
3 1/2018 2018 odvoz komunálneho odpadu 3,30 / jeden odvoz € 15.01.2018 Obec Štrba
2 4/2018 2018 ochrana osobných údajov 42,00 € 14.03.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o.
1 6/2018 2018 stravovacie služby 2,70 € 14.03.2018 ZŠ s MŠ Šuňava - ŠJ Súbor na stiahnutie