Vážení rodičia.

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Štrbe – Hlavná 143/40, Štrba v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z

vyhlasuje prijímacie skúšky do:

  • hudobného odboru  (hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na husliach, hra na gitare, hra na zobc. flaute, hra na priečnej flaute, hra na kontrabase a spev)
  • výtvarného odboru
  • tanečného odboru
  • literárno-dramatického odboru

Prijímacie skúšky sa budú konať

  • v dňoch: 24., 25. a 26. 6. 2024 v čase od 14.00 do 17.00 - Štrba (hlavná budova ZUŠ) a Šuňava ZŠ (trieda ZUŠ pri vchode)
  • v dňoch: 24. a 26. 6. 2024 v čase od 14.00 do 17.00 - ZŠ Liptovská Teplička (zelená budova) 

Prihlášku do ZUŠ môžete vyplniť aj priamo z domova, a tým si ušetríte čas vypisovaním údajov v ZUŠ. Nájdete ju na našej stránke: 

  > Online prihláška do ZUŠ <   

Otvoríte si prihlášku a tá Vás presne navedie k vypísaniu potrebných údajov a k odoslaniu do nášho informačného systému IZUŠ. Pri zápise  poviete Vaše meno a my Vám vytlačíme na základe vypísanej prihlášky všetky potrebné už vypísané dokumenty, ktoré len podpíšete. Ak nemáte možnosť vypísať si prihlášku elektronicky, vypíšete ju priamo na zápise.

Kvôli vyplneniu potrebných formulárov sa musí dostaviť na zápis s dieťaťom aj jeden zákonný zástupca dieťaťa. Prísť na zápis  sa dá na ktoromkoľvek pracovisku, ktoré Vám najviac vyhovuje. Účasť na zápise nie je podmienená trvalým bydliskom.

                                                                                                                                                                                                             Mgr. Marián Šabla DiS. art.

                                                                                                                                                                                                                           riad. školy